Palvelut

 • Kaivinkone ja muut konetyöt
 • Maanrakennus urakointi
 • Kalliomurskeet, sepelit, hiekat ja ruokamulta toimitettuna
 • Omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen pohjarakentaminen ym.
 • Teiden rakentaminen sekä talvi ja kesä kunnossapito
 • Viherrakentaminen
 • Kunnallistekniikka
 • Maansiirto- ja kappaletavarakuljetukset
 • Rantojen kunnostukset ja ruoppaukset
 • Hitsaus ja korjauspalvelut
 • Tiehöyläpalvelut